Göğüs Hastalıkları

İnsan vücudunda, solunum sisteminden başlayarak akciğerde biten ve bu bölgenin belli nedenlerden dolayı işleyişinin aksaması ve bu nedenle ortaya çıkan rahatsızlıklara göğüs hastalıkları denmektedir. Akciğerler insanın nefes almasını sağlayan hayati organlarıdır. Akciğerde nefes alabilmemiz yani oksijen için adeta odacıklar bulunur. Vücuda giren oksijen, solunum kanalları tarafından akciğere gelir ve bu odalarda vücut için alınır, yerine ise kullanılmış oksijen olan karbondioksit gazı verilir.

Akciğer Kanseri
Bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır.

Akciğer Kanseri Tedavisi
Nadiren ameliyat sonrasında bazı hastalara ışın tedavisi (radyoterapi) tavsiye edilebilir. Ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan evre III akciğer kanserinin esas tedavisi ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) ve radyoterapidir.Bu hastalarda iki yöntem sırayla uygulanır.

Akciğer Kanseri Cerrahi İşlemler
Akciğer kanserinin cerrahi müdahale öncesi birçok görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile “evrelemesi” yapılır. İlk 3 evrede (Evre -1, -2, -3) “öncelikle” cerrahi müdahale ile akciğer kanserinin olduğu akciğer dokusu, bu akciğer bölgesinin lenf akımını alan bezelerle birlikte çıkartılır (mediastinal lenf nodu diseksiyonu). Daha sonra çıkacak patoloji raporuna göre kanser tedavisine KT – kemoterapi (ilaç) ve/veya RT – radyoterapi (ışın) tedavileri eklenir.

Radyoterapi Uygulaması
Radyoterapi uygulamasında tümör hücreleri iyonize radyasyon kullanarak öldürülüyor veya büyümesi engellenmektedir. Uygulama sırasında hedeflenen kanserli dokunun yok edilmesinin yanı sıra sağlıklı ve normal dokular da korunur. Dışarıdan uygulanan radyoterapide kişiler günlük rutinlerini bozmadan tedavi görmektedir. Radyoterapi uygulanacak kişiye öncelikle planlama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaktadır. Sonrasında tedavi planlama sistemine aktarılan görüntüler üzerinde tedavi edilecek tümöral alan ile radyasyondan korunması gereken kritik organlar belirlenir. Uygun tedavi alanları ve dozları belirlendikten sonra kişinin tedaviye hazır hale getirilir. Kanseri iyileştirmek veya bölgesel tekrarlama riskini azaltmak amacıyla uygulanan küratif radyoterapi, çoğunlukla 5-7 hafta sürmektedir. Her tedavi seansının süresi 10-15 dakika olmaktadır. Ağrı, kanama, akciğerlerde tümör basısına bağlı nefes darlığı gibi yakınmaları ortadan kaldırmaya yönelik yapılan palyatif radyoterapi ise yaklaşık 2-3 hafta boyunca devam etmektedir. 

KOAH Nedir?
KOAH ismi, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu hastalık uzun süredir hava yollarında tıkanmaya neden olan, ilerleyici ve tam olarak geri dönüşümü olmayan, fakat önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır.

KOAH Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?
Uzun süredir öksürük, balgam ve en önemlisi nefes darlığı şikâyetleri olan sigara içicilerde KOAH riski çok yüksektir. Bu kişilerin en kısa sürede solunum testi yaptırmaları gerekir. Solunum testi ile hem KOAH teşhisi konur hem de hastalığın şiddeti belirlenir. KOAH tedavisi hastalığın şiddetine göre planlanacaktır.

KOAH Tedavisi
KOAH tedavisinin temelini “sigaranın terk edilmesi” oluşturur. Sigara bırakıldığı zaman bronşlardaki ve hava keseciklerindeki bozulmaların şiddeti yavaşlar. İlaçlar hastalığın ilerlemesini önlemez bu nedenle sadece nefes darlığını azaltmak için kullanılırlar.