Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Nefrolojisi
Pediatrik Nefroloji bölümünün amacı çocuklarda böbrek hastalıklarının tanısını erken koymak, tedavi etmek yanı sıra yeniden hasta olmaktan korumak ve böbreklerin geriye dönüşümsüz olarak zarar görmesini, yani böbrek yetmezliğine gidişi engellemektir. Son dönem böbrek yetmezliği olan çocukları da periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri ile yaşatabilmek ve böbrek nakline hazırlamaktır.

Çocuk Endokrinolojisi
Hormonlar değişik salgı bezlerinden dolaşıma salınan, vücudumuzun düzenli çalışmasında çok önemli olan ve genelde protein ve glukoprotein yapısındaki maddelerdir. Hormonlar organizmanın birçok fonkksiyonunun doğru çalışması ve gelişmesi için çok önemlidir. Örneğin bir çocuğun normal büyümesi direkt olarak hormonlarla yakın ilişkilidir. Endokrinoloji Bilimi vücudumuzun hormonlar ve bunları salgılayan salgı bezleri ile ilgili sorunları ve hastalıkları ile uğraşan tıp bilimin dalıdır. 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların konjenital (doğumsal) ve kazanılmış (edinsel) hastalıkları ile enfeksizyöz, travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel ve fonetik sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uğraş alanıdır.

Çocuk Cerrahisi
Pediatrik cerrahi genel cerrahinin bir dalı veya erişkin cerrahisinin minyatürize edilmiş bir şekli olarak yorumlanmamalıdır. Çocukların yaşa bağlı olarak belirgin fiziksel ve psikolojik farklılıkları nedeniyle özel bir biçimde düşünülmesi gerekmektedir.

Çocuk Nörolojisi
“Pediatrik nöroloji” veya “Gelişim nörolojisi” olarak da bilinir. Konusu olan hastalıklar, ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, otistik şikayetlerden, davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar geniş bir yelpazede yayılır.