Beyin Cerrahisi

Beyin Cerrahisi
Beyin ve Omurilik Tümörleri. Hem erişkinlerde hem de çocukluk çağı beyin ve sinir tümörlerinde mikrocerrahi ve endoskopik tekniklerle cerrahi girişim uygulanmaktadır. Hastalar beyin ve sinir cerrahı, radyasyon onkoloğu, tıbbi onkolog ve nöroradyologdan oluşan konsey tarafından değerlendirilir.

Beyin Hastalıkları ve Tedavisi

Beyin İltihabı ve Tedavisi
Beyin iltihabı tıp dilinde ensefalit manasına gelmektedir. Virüsler, bakteriler ve zehir gibi bileşenler lenf ve kan yollarıyla beyne girerler. Beyne giren bileşenler beyin enflamasyonuna neden olmaktadır. Bu durum nedeni ile meydana gelen beyin iltihabı tehlikeli bir durum sergilemektedir. Buda oldukça ciddi olmasının yanı sıra hayati tehlike yaratmaktadır. Beyin iltihabının dağılım şekli, iltihabın sabit kalması, doku ölümlerine neden olma olasılığı, sinir dokusunun zarar gören kısımlarının iriliklerine oranla çeşitli özellikler sergilemektedir. Beyin iltihabı hastalığının pek çok farklı sebepleri olabildiği gibi, çeşitli farklı kısımlarda ensefalit değişik belirtiler gösterebilmektedir. Meydana gelen bu rahatsızlık genellikle iki türlü meydana gelmektedir. Bunlardan ilki birincil ensefalit ile ikincil ensefalit ismi ile anılmaktadır. Bu rahatsızlığın birincil olanı ikincil olana oranla çok daha sık ve yaygın rastlanmaktadır. Bu duruma karşın ikincil ensefalit birincile oranla çok daha az rastlanan bir hastalıktır. Ensefalit tedavisi ikiye ayrılır. Birinci tedavi belirlenen bir mikroba karşı veri­len ilaçlarla sürdürülür. İkincisi ise vücut direncini arttırıcı ve ensefalitin sebep ol­duğu belirtileri düzeltmeye yarayan destekleyici tedavidir. “Asiklovir” gibi anti-viral ilaçlar kullanılır. Asiklovir, toksik olmayan bir ilaçtır. 

Beyin Kanaması ve Tedavisi
Beyin kanamasına yol açan neden, tümör, kist, anevrizma, avm ise, bunu ortadan kaldırmak için cerrahi tedavi gerekir. Bu konuda ameliyat ilk seçenek olarak düşünülür. Beyin kanaması beynin hassas yapılarında, derinde ve pıhtı hacmi 10ml’nin altında ise ameliyat yerine takip tercih edilebilir. Pıhtının hacmi10-30 ml arasındaysa, yüzeysel bir yerdeyse ve beyinde belirgin ödem varsa mutlaka cerrahi tedavi uygulanır. Bu tedavi pıhtının ameliyatla tamamen temizlenmesi ve alttaki kanamanın da kontrol altına alınması amaçlıdır. Kanama 30 ml üzeri, yani büyük pıhtı varlığı söz konusuysa cerrahi müdahale genel durumu daha kötüye götürür ve ek fayda sağlamaz.

Beyin Sıvı Miktarı Artışı ve Tedavisi
Beyin-omurilik sıvısının dolaşımının bozulmasına neden olan bir tıkanıklık varsa neden olan tıkanıklığa (tümör, kist v.b.) yönelik cerrahi tedavi yapılabilir. Tıkanıklık açılamıyorsa beyin-omurilik sıvısının beyin içi dolaşım yolları cerrahi girişimlerle değiştirilebilir.

Beyin Damarları Tıkanıklığı ve Tedavisi
Tedavide amaç, inme geçirenlerde inmenin tekrarlamasını önlemek, geçirmeyenlerde ise inme oluşumunu engellemektir. Hasta bir kez kalıcı inme geçirdi ise, tıkalı olan damarın açılması oluşan hasarı gidermez, sadece bundan sonra oluşacak hasarı önleyebilir. 

Bel Fıtığı ve Tedavisi
Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcut, herhangi bir uyuşukluk, güç kaybı, hareket kısıtlılığı yoksa bel fıtığı başlangıç safhasında demektir. Bu halde hastaya kas gevşetici ilaçların verilmesi, yatak istirahati ve belini zorlayacak hareketlerden kaçınması önerilir.