Isgaarsiinta

Fadlan gali lambar taleefan sax ah oo lagaala soo xariiro
Fadlan na sii dhawr erey oo ku saabsan mawduuca aad rabto inaad noo soo dirto.
Fadlan si kooban u soo koob mawduuca aad rabto inaad noo soo dirto